Copyright 2009 - 2019   Phuket Technical College  All rights reserved
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   ถนนเยาวราช  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต   83000
  โทรศัพท์ 076-211343,076-221679 โทรสาร 076-212729
ปรับปรุงโดย นักศึกษา ปวส.1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ปี2562